Arkiv för tagg pandemi - Sida 1 av 1

Vem granskar Reinfeldts pandemibeslut?

Svenska medier återger ganska okritiskt regeringens försäkringar att vår beredskap mot en eventuell pandemi är god.

Annat är det i New York Times, som granskat problemen med att få fram vaccin tillräckligt snabbt.

Det kommer att ta fyra år att få fram vaccin som räcker till behoven i världen, skriver tidningen.

New York Times citerar beredskapsexperten David Fedson, som menar att länder med egen vaccinproduktion klarar sig bäst. Troligen inför de exportförbud av vaccin vid en allvarlig pandemi:

”The bottom line is there won’t be enough vaccine quickly enough and the vaccine will largely go to the countries that already produce the vaccine”

Svenska experter har framfört liknande farhågor.

Ändå slipper Fredrik Reinfeldt tuffa frågor om beslutet att stoppa den nordiska vaccinfabriken.

Medierna har ett ansvar för att inte bidra till panik. Men det betyder inte att vi ska låta bli att granska brister i krislägen, vilken tyvärr händer då och då. Till exempel vid det allvarliga tillbudet i Forsmark år 2006, då de flesta nyhetsredaktioner till en början tonade ned händelsen.

Reinfeldt sparade på krisberedskapen

WHO höjer varningsnivån för en pandemi. Många länder ökar kontrollen av resenärer och avråder från besök i Mexico om de inte är nödvändiga.

Här i Sverige säger myndigheterna att beredskapen är god. Det är deras uppgift att säga så i det här läget, och det stämmer att planerna mot en pandemi blivit bättre efter de senaste årens debatt.

Men det finns fortfarande brister.

I dagens ledare beskriver vi hur Fredrik Reinfeldts regering stoppade arbetet på en egen vaccinfabrik, som kunde ha säkerställt skyddet av hela den svenska befolkningen. Istället har Sverige upphandlat vaccin från läkemedelsbolaget Glaxosmithkline, men det räcker bara till vissa grupper av svenskar.

Det finns också annat att kritisera.

Avregleringen av primärvården kan göra det svårare att samordna smittskyddet vid en pandemi.

Privatpraktiserande veterinärer ska enligt förslag från regeringen kunna få hand om smittskyddet bland djur, trots att detta borde vara samhällets ansvar.

Regeringens information om den senaste influensan har brister.

Fördelningen av läkemedel kan bli orättvis. Enligt vissa uppgifter kan privata företag och enskilda personer ha skaffat sig tillgång till den antivirala medicinen Tamiflu utanför landstingens regelverk, utan att Socialstyrelsen ingripit tillräckligt.

Fortfarande är det osäkert hur farlig svininfluensan är, eller kan bli. Vårt läge inför en pandemi skulle ändå vara bättre om inte Reinfeldt sparat på krisberedskapen och avreglerat vård och djurskydd av ideologiska skäl.

Läs även ledarsidans tidigare artiklar om beredskapen mot en pandemi, till exempel:

”Vem får det dyra smittskyddsvaccinet” (2005)

”Löftet om vaccin är inte mycket värt” (2005)

”Välj rätt” (2005)

”Vår beredskap är inte god nog” (2006)

”Beredskapen som försvann” (2006)

”Ingen vaccinfabrik – dålig krisberedskap” (2008)

Mats

Hur är smittberedskapen?

Man ska vara försiktig med larm, men rapporterna från Mexico om en ny variant av svinfeber är oroande. WHO-experterna sitter i möten och funderar enligt New York Times på att höja beredskapen mot en möjlig pandemi.

Där är vi inte än, men sjukdomsutbrottet lär sätta ny fart på debatten om hur bra smittskydd vi har.

Folkhälsominister Maria Larsson har lagt ned arbetet på en svensk vaccinfabrik. Avregleringen av vårdmarknaden lär inte göra det lättare för landstingen att samordna insatserna den dag det verkligen blir en pandemi.

Det är åtminstone bra att Smittskyddsinstitutet är snabbt ute med information på sin hemsida.

Mats

Sida 1 av 1
Senaste inläggen