Arkiv för tagg svininfluensan - Sida 1 av 1

Regeringen måste agera starkare

WHO höjer varningsnivån för pandemi till nivå 5 efter att svininfluensan hittats i allt fler länder.

Det finns fortfarande skäl att vara försiktig med slutsatserna. om riskerna med den nya influensan. Vi vet ännu inte hur farligt viruset är – eller kan bli, om det förändras ytterligare.

Ändå är WHO-beslutet en stark signal att skärpa beredskapen.

Flera har kritiserat regeringens Reinfeldts beslut att stoppa den nordiska vaccinfabriken. Den debatten lär fortsätta.

Med kvällens WHO-beslut kommer de akuta åtgärderna ännu mer i fokus. Regeringen och ansvariga myndigheter har satt igång en krisorganisation.

Två saker är särskilt viktiga bland allt som behöver göras:

För det första: Regeringen måste se till att inte antivirala medel som Tamiflu skrivs ut på svaga grunder. Dels därför att det ökar risken att läkemedlen blir verkningslösa. Dels därför att det undergräver medborgarnas förtroende om den som har pengar eller kontakter går före i tilldelningen av medicin.

Denna fara är verklig, det visade sig i mindre skala vid tidigare larm om fågelinfluensan. Medicinsk expertis har länge krävt tydligare riktlinjer från Socialstyrelsen. Nu måste regeringen agera snabbt.

För det andra: Folkhälsominister Maria Larsson (KD) måste på torsdagens EU-möte driva att enskilda länder inte ska införa exportförbud på vaccinproduktion om en pandemi verkligen bryter ut. Även statsministern måste agera i denna fråga. Annars finns risken att kommersiella kontrakt, som det Sverige har, inte går att lita på när nationell säkerhet går före i producentländerna.

Återigen: ännu är inte pandemin här. Men att inte höja den svenska beredskapen vore synnerligen olyckligt.

Nu testas regeringen Reinfeldt på allvar.

Mats

Vem granskar Reinfeldts pandemibeslut?

Svenska medier återger ganska okritiskt regeringens försäkringar att vår beredskap mot en eventuell pandemi är god.

Annat är det i New York Times, som granskat problemen med att få fram vaccin tillräckligt snabbt.

Det kommer att ta fyra år att få fram vaccin som räcker till behoven i världen, skriver tidningen.

New York Times citerar beredskapsexperten David Fedson, som menar att länder med egen vaccinproduktion klarar sig bäst. Troligen inför de exportförbud av vaccin vid en allvarlig pandemi:

”The bottom line is there won’t be enough vaccine quickly enough and the vaccine will largely go to the countries that already produce the vaccine”

Svenska experter har framfört liknande farhågor.

Ändå slipper Fredrik Reinfeldt tuffa frågor om beslutet att stoppa den nordiska vaccinfabriken.

Medierna har ett ansvar för att inte bidra till panik. Men det betyder inte att vi ska låta bli att granska brister i krislägen, vilken tyvärr händer då och då. Till exempel vid det allvarliga tillbudet i Forsmark år 2006, då de flesta nyhetsredaktioner till en början tonade ned händelsen.

Reinfeldt sparade på krisberedskapen

WHO höjer varningsnivån för en pandemi. Många länder ökar kontrollen av resenärer och avråder från besök i Mexico om de inte är nödvändiga.

Här i Sverige säger myndigheterna att beredskapen är god. Det är deras uppgift att säga så i det här läget, och det stämmer att planerna mot en pandemi blivit bättre efter de senaste årens debatt.

Men det finns fortfarande brister.

I dagens ledare beskriver vi hur Fredrik Reinfeldts regering stoppade arbetet på en egen vaccinfabrik, som kunde ha säkerställt skyddet av hela den svenska befolkningen. Istället har Sverige upphandlat vaccin från läkemedelsbolaget Glaxosmithkline, men det räcker bara till vissa grupper av svenskar.

Det finns också annat att kritisera.

Avregleringen av primärvården kan göra det svårare att samordna smittskyddet vid en pandemi.

Privatpraktiserande veterinärer ska enligt förslag från regeringen kunna få hand om smittskyddet bland djur, trots att detta borde vara samhällets ansvar.

Regeringens information om den senaste influensan har brister.

Fördelningen av läkemedel kan bli orättvis. Enligt vissa uppgifter kan privata företag och enskilda personer ha skaffat sig tillgång till den antivirala medicinen Tamiflu utanför landstingens regelverk, utan att Socialstyrelsen ingripit tillräckligt.

Fortfarande är det osäkert hur farlig svininfluensan är, eller kan bli. Vårt läge inför en pandemi skulle ändå vara bättre om inte Reinfeldt sparat på krisberedskapen och avreglerat vård och djurskydd av ideologiska skäl.

Läs även ledarsidans tidigare artiklar om beredskapen mot en pandemi, till exempel:

”Vem får det dyra smittskyddsvaccinet” (2005)

”Löftet om vaccin är inte mycket värt” (2005)

”Välj rätt” (2005)

”Vår beredskap är inte god nog” (2006)

”Beredskapen som försvann” (2006)

”Ingen vaccinfabrik – dålig krisberedskap” (2008)

Mats

Sida 1 av 1
Senaste inläggen