Arkiv för tagg polisstat - Sida 1 av 1

S: ID-kontrollerna måste upphöra

I dag kan Aftonbladet berätta att Katarina Berggren, vice ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i Polisstyrelsen i Stockholms län kräver att ID-kontrollerna i tunnelbanan upphör.

Katarina Berggren är kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

– Jag blir verkligen bekymrad över de erfarenheter som många invånare i Botkyrka upplever på väg till jobb eller skola, där man upplever sig diskriminerad. Det handlar om stockholmare, som är födda i Stockholm, men som har ett utseende som bygger på att de har utländsk bakgrund, säger hon.

Det är bra att Socialdemokraterna nu reagerar. Det har hittills varit allt för lågmält från oppositionen kring id-kontrollerna i tunnelbanan. Regeringens egen expert har konstaterat att de är olagliga och det enda rimliga är att de omedelbart upphör.

Socialdemokraternas utspel väcker även frågan om vem som egentligen stöder ID-kontrollerna och den allt mer brutala jakten på papperslösa. Hittills har bara Moderaterna och Sverigedemokraterna öppet försvarat det som händer.

Vad säger Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Står de bakom jakten på papperslösa, eller inte?

Anders Lindberg

Taggar polisstat

Polisen vill rasprofilera mera

I debatten om Reva har frågan ställts om polisen ägnar sig åt så kallad ”racial profiling”, på svenska rasprofilering.

Vad tycker då egentligen polisen om rasprofilering?

I sitt svar på Sanktionsutredningen (SOU 2010:63) om genomförandet av EU-direktivet (2009/52EG) med sanktioner mot arbetsgivare som anställer papperslösa vill polisen ha rätt att inspektera arbetsplatser utan att det ska krävas misstankar. Det ska i princip räcka med att det är en arbetsplats där det finns många utlänningar.

I lagrådsremissen (sid 111) daterad 31 januari 2013 står:

Rikspolisstyrelsen (RPS) delar inte utredningens uppfattning att inspektionerna ska vara misstankebaserade och genomföras när misstanke om brott som avses i 20 kap. 5 § UtlL föreligger. RPS instämmer inte heller i utredningens uppfattning att de befogenheter som polisen har i dag är tillräckliga för att genomföra arbetsplatsinspektioner.

Polisen vill alltså ha ökade befogenheter att jaga papperslösa. De vill kunna gå in på vilken arbetsplats som helst och kräva att folk visar ID-handlingar. Regeringen har hittills sagt nej.

Men frågan måste ändå ställas: om polisen inte vill att inspektionerna ska vara ”misstankebaserade”, vad ska de grundas på då?

Fördomar?

Anders Lindberg

Sida 1 av 1
Senaste inläggen