Arkiv för tagg regeringsrätten - Sida 1 av 1

FRA mer öppet än domstolarna

TT uppmärksammar idag att regeringsrätten inte tar upp min begäran om allmänna handlingar till prövning.

Det handlar om Säpos beställningar till FRA att spana på personer bosatta i Sverige. En verksamhet som Fredrik Reinfeldt och många andra uppenbarligen inte känt till, och som vi på ledarsidan kunde beskriva i somras.

Att Säpo inte lämnar ut uppgifter om namn och telefonnummer på avlyssnade personer är en sak, men delar av dokumenten borde bli offentliga. Det har till exempel ett stort allmänintresse hur Säpo motiverar avlyssning utan domstolstillstånd.

Kammarrätten ställde upp på Säpos nej till 100 procent. Därmed tolkade domstolen sekretessen strängare än till och med FRA, som jag också frågat. Juristerna och spanarna på Lovön gav mig åtminstone ärendenumrena.

Regeringsrätten tar sällan upp överklaganden. Domstolen motiverar inte sitt nej till prövningstillstånd, trots att Säpos och FRAs spaning på svenskar reser en rad principiella frågor.

Däremot ser jag på regeringsrättens hemsida att Annika Brickman, som undertecknat beslutet, har varit både rättschef på Justitiedepartementet och chef för polisenheten. Alltså ansvarig på departementet för just Säpo.

Sida 1 av 1
Senaste inläggen