Arkiv för tagg fra - Sida 1 av 1

Inte ännu ett FRA-val

Dern rödgröna oppositionen lovade att riva upp FRA-lagen. En ny utredning skulle i stället ta fram en ny lag med större hänsyn till integriteten. 

Exakt hur det skulle gå till framkom aldrig och nu rapporterar TT om oenighet inom det rödgröna blocket. Vänstern och Miljöpartiet utgår ifrån att den nuvarande FRA-lagen rivs upp och att en utredning sedan får ta fram ett nytt lagförslag.

Många Socialdemokraterna vill däremot behålla nuvarande lagstiftning medan utredningen pågår. Det innebär att övervakningen kan komma att fortsätta i flera år.

Irritationen är påtaglig på alla håll. En sådan här splittring gynnar möjligtvis Piratpartiet, i vilket fall gynnar den inte oppositionen. 

Kom därför överens om datagranskningen i god tid före valet. Integritetsfrågan får inte dominera ännu en valrörelse. Oppositionen har inte råd att förlora de unga väljarna.

Eva Franchell

 

 

Taggar fraintegritet

Försvarsministern förvirrade fienden

Vilka är alla dessa som hotar oss?

Miljöpartisten Lage Rahm fick knappast något svar på sin fråga under den just avslutade FRA-debatten i riksdagen. Försvarsminister Sten Tolgfors hävdade att signalspaning inte ska bedrivas på vanliga svenskar. Han menade att signalspaningen blir en del av försvarsunderrättelseverksamheten, ett ord som är så långt att det måste skapats av någon som vill förvirra fienden.

Inte vanliga svenskar alltså, utan utländska terrorister. Problemet är bara att vi alla använder samma kabel. Och är det någon som kan mörka sin kommunikation så är det inte vi vanliga. Våra mail och telefonsamtal, hela vårt sociala liv på nätet kommer att ligga öppet för kartläggning av FRA.

Nu blir det försvaret, regeringen och Regeringskansliet som kommer att kunna beställa signalspaning. Sten Tolgfors beskrev hur uppdragsgivarna krympt till ett fåtal. Som det skulle lugna oss.

Personligen är jag så gammal att jag minns Säpo, Sapo, IB och alla andra förkortningar som gjorde livet osäkert för min generation. De hade starka kopplingar till makten och jag undrar varför jag ska lita på en regering som kanske i framtiden stödjer sig på till exempel Sverigedemokraterna?

Med dagens beslut är FRA-spaningen dock ett faktum. Från och med den första december kan FRA kartlägga all trafikdata: vem som ringer prästen, söker efter homosexsajter, tipsar en tidning eller löser sina livsproblem med hjälp av kbt på nätet.

Det spelar ingen roll om Sten Tolgfors säger att de uppgifterna kommer att förstöras. Det räcker med att någon annan läser det.

Det räcker med blotta oron över att någon annan vet.

Eva Franchell

Taggar fraintegritet

Inget stopp för Säpos beställningar till FRA

Aktuellts Mats Knutson berättade ikväll att Säpo ska få laglig rätt att beställa spaning på svenskar av FRA. Åtminstone om utredaren, tidigare Säpochefen Anders Eriksson, får som han vill.

Vi på Aftonbladets ledarsida kunde i somras avslöja hur det gått till hittills, utan att politikerna verkar ha varit ordentligt informerade. När någon som Säpo var intresserad av reste utomlands bad polisen FRA att avlyssna personen i det land dit han eller hon begav sig.

Höstens politiska uppgörelse i riksdagen betydde ett stopp för Säpos beställningar till FRA och därmed för denna verksamhet från 1 oktober i år.

Därför har Säpo bråttom att ändra beslutet. Enligt den nya utredningen ska det dock krävas domstolsbeslut och misstanke om allvarligt brott för alla sådana fall, enligt Aktuellts uppgifter.

Det är inte någon garanti för att uppgifterna stannar hos svenska myndigheter. Både Säpo och FRA samarbetar med exempelvis amerikaner och britter.

Hur ska Fredrik Reinfeldt och Beatrice Ask lugna Camilla Lindberg (FP) och andra borgerliga ledamöter, som nu känner sig lurade?

 

FRA mer öppet än domstolarna

TT uppmärksammar idag att regeringsrätten inte tar upp min begäran om allmänna handlingar till prövning.

Det handlar om Säpos beställningar till FRA att spana på personer bosatta i Sverige. En verksamhet som Fredrik Reinfeldt och många andra uppenbarligen inte känt till, och som vi på ledarsidan kunde beskriva i somras.

Att Säpo inte lämnar ut uppgifter om namn och telefonnummer på avlyssnade personer är en sak, men delar av dokumenten borde bli offentliga. Det har till exempel ett stort allmänintresse hur Säpo motiverar avlyssning utan domstolstillstånd.

Kammarrätten ställde upp på Säpos nej till 100 procent. Därmed tolkade domstolen sekretessen strängare än till och med FRA, som jag också frågat. Juristerna och spanarna på Lovön gav mig åtminstone ärendenumrena.

Regeringsrätten tar sällan upp överklaganden. Domstolen motiverar inte sitt nej till prövningstillstånd, trots att Säpos och FRAs spaning på svenskar reser en rad principiella frågor.

Däremot ser jag på regeringsrättens hemsida att Annika Brickman, som undertecknat beslutet, har varit både rättschef på Justitiedepartementet och chef för polisenheten. Alltså ansvarig på departementet för just Säpo.

Sida 1 av 1
Senaste inläggen