Arkiv för tagg socialförsäkringsutredningen - Sida 1 av 1

Fas 3 – rekord i oanständighet

Om inget görs kommer fas 3 nå helt nya rekordnivåer i år. Arbetsförmedlingen justerar upp sin prognos och i december 2015 tror man att 36 700 människor kommer att vara inskrivna i fas 3.

Det är svindlande.

Fas 3 sysselsätter sedan tidigare fler än AB Volvo och fler och fler arbetslösa hamnar här, i den andersborgska arbetslinjens slutstation.

Kritiken mot systemet är känt sedan länge: Försvinnande få långtidsarbetslösa som hamnar i fas 3 går vidare till en riktig anställning. Det möjliggör för företag att fixa gratis arbetskraft. Sysselsättningen som erbjuds är ofta meningslös. Och människor i fas 3 har berättat hur de känt sig utnyttjade, utsatta och rättslösa.

Det var därför riksdagen beslutade att inga fler människor skulle hamna här och det var därför den nya rödgröna regeringen i höstas deklarerade att man skulle lägga ned fas 3. Det skulle ta fyra år, men var i alla fall ett besked.

Det hjälpte inte. Regeringen Reinfeldt struntade i riksdagen och SD räddade kvar fas 3 när de röstade på alliansens budget.

Den 15 april kan regeringen lämna nytt besked om början till slutet på fas 3. Då kommer nämligen vårbudgeten.
– Jag vill inte lova något. Beslutet är inte taget än. Men tanken är att utfasningen av fas 3 ska börja i och med vårbudgeten och slå igenom i höst, berättar statssekreterare Irene Wennemo i tidningen Arbetet.

Samtidigt är det allt fler fas 3:are som inte får ett öre i ersättning från staten eller a-kassorna, trots att de ska befinna sig på sin anvisade fas 3-plats 40 timmar i veckan.

Enligt de senaste siffrorna består gruppen av 4 323 personer. Det är mer än var tionde person som är fast i fas 3.

Siffrorna är från februari för ett år sedan, hur det ser ut i dag vet ingen. Arbetsförmedlingen slutade nämligen räkna då.

I går kom den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande. Här fanns inga förslag om pengar till de allt fler fas 3-deltagare som inte ens får socialbidrag.

Skamfläcken fas 3 riskerar att bli kvar länge och många av de människor som står långt från arbetsmarknaden får fortsätta vänta på att behandlas med respekt.

Man kan vansinnig av ilska för mindre.

Sida 1 av 1
Senaste inläggen