Arkiv för tagg telekom - Sida 1 av 1

Åsa Torstensson snabb som vinden

 

Nu pratar till och med infrastrukturminister Åsa Torstensson om stärkt skydd för internetanvändarna. Efter nattens förhandlingar om EU:s telekompaket har ministerrådet och parlamentet kommit överens.

Det innebär att internetanvändarna inte kan stängas av från nätet utan rättslig prövning. De garanteras också en rättvis rättegång. En seger för friheten på nätet och snabb som vinden vänder Åsa Torstensson på kappan och välkomnar den friheten. 

Eva Franchell

I morgon röstar parlamentet om Internets framtid

Nu är det nog med förslag.
I morgon kommer EU-parlamentet att rösta om Internets framtid. In i det sista har olika grupper lobbat för sin mening. Men nu har förslagstiden gått ut.
Nu väntar alla på omröstningen. Det är inga småfrågor som ska upp till beslut.
Telekompaketet är ett samlingsnamn för ett antal lagförslag om telefoni och Internet. Det var meningen att paketet skulle reglera konkurrensen på nätet, att det skulle handla om tillsyn och skydd för konsumenterna.
Men då såg underhållningsindustrin sin chans. Lobbyingen satte fart, industrin ville smyga in några extra förbud mot fildelning nu när EU ändå skulle besluta om Internet. Industrin fick stöd av Frankrikes Nicolas Sarkozy som förberett egna lagar för att stänga av illegala fildelare från Internet. Franska EU-parlamentariker la lydigt liknande förslag för hela EU.
I protest mot industrin och mot fransmännen restes två bra förslag:
Ett fick nummer 138 och det kräver att en domstol prövar en avstängning från Internet innan den verkställs.
Kompromissen som nu ligger säger att en avstängning ska granskas av domstol, men inte när.
Ett annat förslag fick nummer 166 och det kräver garantier för att operatörer inte ska kunna blockera vissa sajter.
Kompromissen säger att det är upp till varje land att besluta.
Bakom de urvattnade förslagen står de konservativa, liberala och socialdemokratiska grupperna. Omröstning sker vid lunchtid i morgon.
Den svenska vänsterpartisten Eva-Britt Svenssons förslag 138 och 166 ligger fortfarande som motförslag till den stora kompromissen.
Internet måste vara öppet för medborgarna, ingen ska riskera att stängas av utan rättslig prövning. Operatörer ska inte kunna blockera sidor. Den typen av censur främjar inte kulturen, vare sig i Sverige eller ute i Europa.
Eva Franchell

Vi hoppas på Bryssel

Fildelarna kommer inte att stängas av från nätet utan rättslig prövning. Så lyder ett kompromissförslag som läckt ut från Bryssel. Vi hoppas på det.
I morgon kommer hela Telekompaketet att debatteras i EU-parlamentet. På onsdag tas beslut och det är nu, under de sista skälvande dygnen, som kompromisserna manglas fram.
Fortfarande återstår frågan om operatörernas möjlighet att filtrera information på nätet, meddelar Christoffer Fjellner (M) till TT.
När får vi höra en Socialdemokrat intressera sig för de här viktiga frågorna?

Eva Franchell

EU måste garantera frihet på nätet

Hur många gånger kan EU inskränka vår frihet på nätet?
Förslagen om att begränsa Internet kommer slag i slag. I kväll ska två utskott i parlamentet ta ställning till Telekompaketet där ett av förslagen handlar om huruvida användare ska kunna stängas av från nätet.
Tanken är närmast absurd. Stänga av från nätet.
Internet i världen har stått för frihet i diktaturer som Kina och Vitryssland. Internet i Europa är i dag var mans möjlighet att få information om och delta i det demokratiska samhället. I Stockholm kan barnen inte ens söka in till gymnasieskolan utan nätuppkoppling.
Internet handlar om så mycket mer är fildelning av musik.
EU måste garantera de medborgerliga fri- och rättigheterna på nätet.
Eva Franchell

Sida 1 av 1
Senaste inläggen