Arkiv för tagg ipred - Sida 1 av 1

I morgon röstar parlamentet om Internets framtid

Nu är det nog med förslag.
I morgon kommer EU-parlamentet att rösta om Internets framtid. In i det sista har olika grupper lobbat för sin mening. Men nu har förslagstiden gått ut.
Nu väntar alla på omröstningen. Det är inga småfrågor som ska upp till beslut.
Telekompaketet är ett samlingsnamn för ett antal lagförslag om telefoni och Internet. Det var meningen att paketet skulle reglera konkurrensen på nätet, att det skulle handla om tillsyn och skydd för konsumenterna.
Men då såg underhållningsindustrin sin chans. Lobbyingen satte fart, industrin ville smyga in några extra förbud mot fildelning nu när EU ändå skulle besluta om Internet. Industrin fick stöd av Frankrikes Nicolas Sarkozy som förberett egna lagar för att stänga av illegala fildelare från Internet. Franska EU-parlamentariker la lydigt liknande förslag för hela EU.
I protest mot industrin och mot fransmännen restes två bra förslag:
Ett fick nummer 138 och det kräver att en domstol prövar en avstängning från Internet innan den verkställs.
Kompromissen som nu ligger säger att en avstängning ska granskas av domstol, men inte när.
Ett annat förslag fick nummer 166 och det kräver garantier för att operatörer inte ska kunna blockera vissa sajter.
Kompromissen säger att det är upp till varje land att besluta.
Bakom de urvattnade förslagen står de konservativa, liberala och socialdemokratiska grupperna. Omröstning sker vid lunchtid i morgon.
Den svenska vänsterpartisten Eva-Britt Svenssons förslag 138 och 166 ligger fortfarande som motförslag till den stora kompromissen.
Internet måste vara öppet för medborgarna, ingen ska riskera att stängas av utan rättslig prövning. Operatörer ska inte kunna blockera sidor. Den typen av censur främjar inte kulturen, vare sig i Sverige eller ute i Europa.
Eva Franchell

Vi hoppas på Bryssel

Fildelarna kommer inte att stängas av från nätet utan rättslig prövning. Så lyder ett kompromissförslag som läckt ut från Bryssel. Vi hoppas på det.
I morgon kommer hela Telekompaketet att debatteras i EU-parlamentet. På onsdag tas beslut och det är nu, under de sista skälvande dygnen, som kompromisserna manglas fram.
Fortfarande återstår frågan om operatörernas möjlighet att filtrera information på nätet, meddelar Christoffer Fjellner (M) till TT.
När får vi höra en Socialdemokrat intressera sig för de här viktiga frågorna?

Eva Franchell

EU måste garantera frihet på nätet

Hur många gånger kan EU inskränka vår frihet på nätet?
Förslagen om att begränsa Internet kommer slag i slag. I kväll ska två utskott i parlamentet ta ställning till Telekompaketet där ett av förslagen handlar om huruvida användare ska kunna stängas av från nätet.
Tanken är närmast absurd. Stänga av från nätet.
Internet i världen har stått för frihet i diktaturer som Kina och Vitryssland. Internet i Europa är i dag var mans möjlighet att få information om och delta i det demokratiska samhället. I Stockholm kan barnen inte ens söka in till gymnasieskolan utan nätuppkoppling.
Internet handlar om så mycket mer är fildelning av musik.
EU måste garantera de medborgerliga fri- och rättigheterna på nätet.
Eva Franchell

Sverige utan it-vision

Underhållningsindustrin vann första ronden om Pirate Bay.
Klockan elva i dag dömdes Peter Sunde, Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm Warg samt Carl Lundström till fängelse i ett år vardera. De ska också betala 30 miljoner kronor i skadestånd.
Domen kommer säkert att överklagas. Räkna med att det dröjer ett par år innan sista instans sagt sitt om fildelningssajten Pirate Bay.
Under de här åren kommer nya tekniska lösningar att avlösa varandra. Två år är en lång tid på Internet. Frågan är hur den tekniska omvärlden ser ut när frågan om Pirate Bay slutligen avgörs. Kommer domen att över huvud taget få någon praktisk betydelse då?
Helt klart är att domen förstärker den nya Ipredlagstiftningen mot illegal fildelning.
Domen kommer att uppfattas som riktad mot en hel ungdomskultur. Motsättningarna mellan ny och gammal kultur förstärks medan den politiska världen duckar. De stora partierna gör allt för att undvika frågan om fildelning.
De vill inte prata om frågan nu och de kommer inte att prata om den i framtiden. Sverige riskerar att bli ett land helt utan it-vision.
Eva Franchell

I morgon kommer Pirate Bay-domen

Acta på bordet nu

EU-kommissionen måste lägga fram Acta-dokumenten. Det duger inte med att visa upp ett färdigt förhandlingsresultat. Risken finns då att kommissionen förhandlat bort våra fri- och rättigheter utan att vi fick en chans att påverka.
Acta-förhandlingarna förs mellan EU-kommissionen, USA och Japan. De handlar om piratkopiering och om immaterialrätt. Ni vet rätten till ett konstnärligt verk som till exempel kan fildelas.
Det ryktas om att Acta kan innebära att tullen får rätt att gå igenom våra datorer och mediaspelare i jakt på fildelat material. Men vi vet inte om de ryktena är sanna, förhandlingarna är ju hemliga.
Vänsterpartiet ville att riksdagen skulle kräva Acta-pappren på bordet. Men Svenska Dagbladet avlöjar nu att Näringsutskottet säger nej till den begäran.
Regeringen inser dock att frågan har sprängkraft och begär därför i ett brev till kommissionen att Acta-dokumenten offentliggörs.
Det är bra. EU-kommissionen kan inte i hemlighet förhandla bort den personliga integriteten. Pappren på bordet nu.
Eva

 

 
 

Teknik och pengar i kombination

Nu har Ipred-lagen tagits i bruk. Skivindustrins intresseorganisation Ifpi meddelar att de tänker köra igång direkt.
Ifpi samlar in bevis på fildelning i en dator, sedan tar man bevisen till en domstol och begär att få ut namn och adress bakom datorns ip-nummer.
Sedan kommer kravbreven.
Men Ipred handlar om mer än pengar.
Ifpi får nämligen veta exakt vad som fildelats på ip-numret. Det spelar ingen roll om det handlar om sjukdomar, religion eller sexualitet.Den svenska riksdagen har beslutat att nöjesindustrins intressen är viktigare än medborgarnas integritet.
Ipred blir så mycket förspilld energi. Fildelarna gör allt för att kryptera sin fildelning för att undgå upptäckt medan nöjesindustrin lägger ner all lraft på att hinna ikapp dem.
Tänk om de tillsammans byggt upp bra och lagliga fildelningstjänster i stället. Fildelarna har ju det tekniska kunnandet och industrin sitt intresse av att tjäna pengar.
Eva

 

Sida 1 av 1
Senaste inläggen