Arkiv för tagg vaxholm - Sida 1 av 1

Direktörerna lämnar svensk modell

I dag ska remissvaren på den svenska utredningen om Lavalkonflikten vara inne. De fackliga organisationerna är försiktigt positiva. Förslaget syftar trots allt till att behålla grunderna i den svenska avtalsmodellen. Ändå riskerar resultatet fler som arbetar utan det skydd ett kollektivavtal ger.
Enligt utredningens förslag får facket nämligen inte inleda en konflikt om arbetsgivaren hävdar att de anställda har villkor som är likvärdiga med de svenska avtalen. Och innan saken är avgjord i domstol lär jobbet det handlar om ofta redan vara klart.

Ett kryphål stort nog att rymma de mest oseriösa arbetsgivare.

Direktörerna på Svenskt Näringsliv sågar däremot utredningen jäms med fotknölarna, men av en annan anledning. De vill helt enkelt inte att ha samma villkor för utländska arbetstagare, i alla fall inte om det står i vägen för företagens rätt att göra affärer och tjäna pengar.

Möjligen kan direktörerna tänka sig en lag om minimilön, om den blir tillräckligt låg.
Svenskt Näringsliv håller sig med en mycket egen tolkning av den svenska kollektivavtalsmodellen, en tolkning som de nu vill driva igenom med EG-domstolens villiga hjälp.

Under tiden pågår försöken att upprätthålla respekten för kollektivavtal också på ett mer vardagligt plan. Fackförbundet Handels varslar i dag om blockad mot affären Noa Noa i Malmö. Som vanligt handlar det om försäkringar, löner och pensioner. Och om tryggheten i att veta vilka villkor som gäller. Och som vanligt tycks det vara precis därför arbetsgivaren inte vill skriva ett avtal.

Den svenska modellen fungerar, men inte utan kamp.

Ingvar

Taggar lavalvaxholm
Sida 1 av 1
Senaste inläggen