Arkiv för tagg laval - Sida 1 av 1

Direktörerna lämnar svensk modell

I dag ska remissvaren på den svenska utredningen om Lavalkonflikten vara inne. De fackliga organisationerna är försiktigt positiva. Förslaget syftar trots allt till att behålla grunderna i den svenska avtalsmodellen. Ändå riskerar resultatet fler som arbetar utan det skydd ett kollektivavtal ger.
Enligt utredningens förslag får facket nämligen inte inleda en konflikt om arbetsgivaren hävdar att de anställda har villkor som är likvärdiga med de svenska avtalen. Och innan saken är avgjord i domstol lär jobbet det handlar om ofta redan vara klart.

Ett kryphål stort nog att rymma de mest oseriösa arbetsgivare.

Direktörerna på Svenskt Näringsliv sågar däremot utredningen jäms med fotknölarna, men av en annan anledning. De vill helt enkelt inte att ha samma villkor för utländska arbetstagare, i alla fall inte om det står i vägen för företagens rätt att göra affärer och tjäna pengar.

Möjligen kan direktörerna tänka sig en lag om minimilön, om den blir tillräckligt låg.
Svenskt Näringsliv håller sig med en mycket egen tolkning av den svenska kollektivavtalsmodellen, en tolkning som de nu vill driva igenom med EG-domstolens villiga hjälp.

Under tiden pågår försöken att upprätthålla respekten för kollektivavtal också på ett mer vardagligt plan. Fackförbundet Handels varslar i dag om blockad mot affären Noa Noa i Malmö. Som vanligt handlar det om försäkringar, löner och pensioner. Och om tryggheten i att veta vilka villkor som gäller. Och som vanligt tycks det vara precis därför arbetsgivaren inte vill skriva ett avtal.

Den svenska modellen fungerar, men inte utan kamp.

Ingvar

Taggar lavalvaxholm

Hos lagbasar i Solna

Det har bara gått tolv timmar sedan en statsvetenskapsprofessor i TV förklarat att 1:a maj på Norra Bantorget skulle bli nästa elddop för LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Jag undrar om professorn någonsin träffat lagbasarna i Byggettan?

Lokalen är fylld till bredden av 170 byggnadsarbetare, många i sina arbetskläder. De har inte fått sina arbetskamraters förtroende därför att de brukar hålla inne med sina åsikter.

Mikrofonen fungerar inte, men LO:s ordförande har ingen svårighet att göra sig hörd. Stämningen är betydligt mindre uppjagad än på många presskonferenser. Ändå ser jag att TT tycker att Lundby-Wedin blev ”hårt ansatt”.

Hon lovar att hålla tummen i ögat på Fredrik Reinfeldt under det svenska ordförandeskapet i EU.

– Kollektivavtalen är vår viktigaste fråga, försäkrar Lundby Wedin.

Det är egentligen mötets tema, men självklart svävar AMF-affären över lokalen. Den har trots allt fyllt tidningar och TV de senaste veckorna. Och har varit samtalsämnet i byggbodarna.

– Ni ska inte behöva känna att ni inte kan vara stolta över er organisation, sa LO-ordföranden.

– Det som hänt i AMF är en parodi, säger någon i publiken och talar om omoral.

Lundby Wedin redogör – för vilken gång i ordningen – för turerna kring Christer Elmehages pension.

– Men en sak vet jag, och det har hjälpt mig genom de senaste veckorna. Jag har inte svikit mina värderingar.

Innan LO-chefen åker vidare till nästa möte får hon en applåd.

Ingvar

Sida 1 av 1
Senaste inläggen