Arkiv för tagg yoga - Sida 1 av 1

Hinduiseringen av Sverige

När juni och skolornas sommaravslutningarna närmar sig dyker en diskussion undantagslöst upp: ska man fira skolavslutningen i kyrkan?

Enligt en undersökning som publicerades i P1:s program Människor och tro så finns det en hel del konflikter kring valet av lokal där avslutningen ska hållas, och att föräldrarna ofta har en stark påverkan på skolans beslut. Men:

Det finns inget i vår undersökning som tyder på en stor förändring av traditionen, även om flera skolor berättar att avslutningen hade en mer religiös prägel för tio år sen.

Trots det vill Sverigedemokraterna framställa det som om allt färre svenska elever får fira sin skolavslutning i kyrkorummet och att det är krav från muslimska invandrargrupper som ligger bakom detta. Islamiseringen av Sverige börjar på skolavslutningen, tycks det.

Inför valet 2010 deklarerade Jimmie Åkesson att partiet ämnade gör skolavslutningen till valfråga och i Uppsala har man motionerat om att kommunala skolor ska tvingas att anordna ”traditionella skolavslutningar”.
Ur Människor och tros undersökning:

Men mycket lite talar för att invandrarföräldrar är en speciellt stark påtryckargrupp i frågan. Muslimer eller muslimska föräldrar verkar inte vara en grupp som har påverkat diskussionen eller valet av plats. I flera fall uppger skolorna att det inte har varit ”invandrarföräldrar” som ifrågasatt den kyrklig avslutning utan ”svenska” föräldrar eller ”ateister”.

I dag rapporteras det att en person anmält Östermalmsskolan i Stockholm till Skolinspektionen. På skolan fick eleverna lära sig yoga för att bli lugna och koncentrerade. Det gillades inte.

Personen bakom anmälan tyckte att yogan var ett sätt att ”ta kontakt med hinduiska andar” och att skolan därför bröt mot skollagen, som slår fast att skolan ska vara fri från religionsutövande. Nu har yogan stoppats i avvaktan på Skolinspektionens beslut som kommer om några veckor.

Frågan gnager i mig. Är det Sverigedemokraterna på Östermalm som agerat mot smyghinduiseringen av Sverige?

Daniel Swedin 

Sida 1 av 1
Senaste inläggen