Arkiv för tagg sverige - Sida 1 av 1

Sverige får svidande kritik – gör inte tillräckligt mot diskriminering

Mer än var tredje registrerad arbetslös på Arbetsförmedlingen är utrikesfödd, enligt förmedlingens egna siffror.

Förklaringarna till varför arbetslösheten är högre bland utrikesdödda är många. ­Bostadsbrist på platser där jobben finns, inga förskoleplatser och andra brister i välfärdssystemen, långa handläggningstider, dålig svenskundervisning, bristfällig ­information till nyanlända.

Mycket av det där går att ­lösa politiskt, men det är ­uppenbart att det finns en struk­turell diskriminering på svensk ­arbetsmarknad som är svårare att komma åt. Det är tydligt när man betänker att Sverige har en av världens mest väl­utbildade invandrar­grupper.

I Sverige finns det enligt, Veckans Affärer, 375 000 utlandsfödda med eftergymnasial ­utbildning, men bara sju av tio har jobb ­eller eget företag. 60 procent av de invandrade är överkvalificerade för jobb de får i Sverige, enligt Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier.

Sverige är uselt på att få in invandrare på arbetsmarknaden. Vi är det OECD-land med störst skillnader i sysselsättningsgrad mellan inrikes födda och utrikes födda. Tolv år efter att du gått ut gymnasiet hänger fortfarande ditt ursprung samman med dina chanser att få ett jobb.

På svensk arbetsmarknad är det en stor belastning att ha föräldrar som inte är födda i väst. Då spelar det ingen roll hur bra du är på att prata svenska eller om du har rätt kompetens.

I dagarna har Sverige fått svidande kritik från Europarådets kommission mot rasism och intolerans, Ecri, i sin senaste rapport. Ecri menar att Sverige har mycket kvar att jobba med i sitt arbete mot diskriminering.

Enligt kommissionen har invandrare från länder utanför EU en sysselsättningsnivå som ligger 19,7 procent under inföddas. Andelen utrikesfödda som är överkvalificerade för sina arbeten är mer än dubbel så hög som bland infödda. Värst utsatta för diskriminering på svensk arbetsmarknad är romer och muslimer.

Ecri skriver i sin rapport att många med invandrarbakgrund kränks i skolan och diskrimineras på arbetsmarknaden. Dessutom höjer man ett varningens finger för att rasismen breds ut på internet och att få rapporterade incidenter om diskriminering leder till åtal eller dom.

Kommissionen kräver att svenska myndigheter bekämpar arbetsgivarnas fördomar vid rekrytering och ser till att fackförbund och arbetsgivare aktivt jobbar för mångfald i sitt dagliga arbete. Dessutom kräver man att den svenska regeringen ”skyndsamt” inrättar en handlingsplan mot boendesegregation.

I re­ge­ringsförklaring­en 2006 sa stats­minister Fredrik Reinfeldt:
”Krafttag måste tas i kampen mot den etniska bortsorteringen på den svenska arbetsmarknaden. Det kräver en tydlig, effektiv och sam­lad lagstiftning mot diskriminering.”

Nu har sex år gått. Vi väntar fortfarande.

Daniel Swedin

Hinduiseringen av Sverige

När juni och skolornas sommaravslutningarna närmar sig dyker en diskussion undantagslöst upp: ska man fira skolavslutningen i kyrkan?

Enligt en undersökning som publicerades i P1:s program Människor och tro så finns det en hel del konflikter kring valet av lokal där avslutningen ska hållas, och att föräldrarna ofta har en stark påverkan på skolans beslut. Men:

Det finns inget i vår undersökning som tyder på en stor förändring av traditionen, även om flera skolor berättar att avslutningen hade en mer religiös prägel för tio år sen.

Trots det vill Sverigedemokraterna framställa det som om allt färre svenska elever får fira sin skolavslutning i kyrkorummet och att det är krav från muslimska invandrargrupper som ligger bakom detta. Islamiseringen av Sverige börjar på skolavslutningen, tycks det.

Inför valet 2010 deklarerade Jimmie Åkesson att partiet ämnade gör skolavslutningen till valfråga och i Uppsala har man motionerat om att kommunala skolor ska tvingas att anordna ”traditionella skolavslutningar”.
Ur Människor och tros undersökning:

Men mycket lite talar för att invandrarföräldrar är en speciellt stark påtryckargrupp i frågan. Muslimer eller muslimska föräldrar verkar inte vara en grupp som har påverkat diskussionen eller valet av plats. I flera fall uppger skolorna att det inte har varit ”invandrarföräldrar” som ifrågasatt den kyrklig avslutning utan ”svenska” föräldrar eller ”ateister”.

I dag rapporteras det att en person anmält Östermalmsskolan i Stockholm till Skolinspektionen. På skolan fick eleverna lära sig yoga för att bli lugna och koncentrerade. Det gillades inte.

Personen bakom anmälan tyckte att yogan var ett sätt att ”ta kontakt med hinduiska andar” och att skolan därför bröt mot skollagen, som slår fast att skolan ska vara fri från religionsutövande. Nu har yogan stoppats i avvaktan på Skolinspektionens beslut som kommer om några veckor.

Frågan gnager i mig. Är det Sverigedemokraterna på Östermalm som agerat mot smyghinduiseringen av Sverige?

Daniel Swedin 

State of the nation

Två nyheter från morgonen:

Allt fler får ekonomiskt bistånd i Sverige

Personer beroende av långvarigt ekonomiskt bidrag, som tidigare kallades socialbidrag, fortsätter att öka i landet. Förra året var det över hundra tusen människor som hade bistånd i tio månader eller längre.

Var femte europé har svårt att läsa

Sverige hör till den minoritet av EU-länder där läskunnigheten försämrats mellan 2006 och 2009. Andelen elever med dåliga resultat i läsning i de återkommande jämförande så kallade Pisa-undersökningarna ökade från 15,3 procent 2006 till 17, 4 procent 2009.

Det går bra nu!

Daniel Swedin

Rötmånad med gammelhögern

Sommaren är slut och i dag klev jag in på redaktionen efter några veckors semester. Sommartid är ju, som bekant, läsetid och just i sommar har jag bland annat passat på att läsa Anders Jallais tre böcker om Anton Modin; ”Spionen på FRA”, ”Landsförrädaren” och ”Natoagenten”.

Vad det är för typ av böcker? Kackigt skriven, sossefobisk, totalkonspiratorisk underrättelsetjänst-machoismo. Men, det är driv i berättandet och det är rätt spännande. Och stycket där en karaktär i boken, en homosexuell man, fluktar på blonda tonårstjejer med ”onaturligt stor byst” – ”de är ju så söta!”, enligt karaktären – är närmast lyteskomik.

Väl värt en läsning, om inte annat för att förstå hur delar av svensk gammelborgerlighet ser på världen. Ni minns väl att Skånska Dagbladets Carin Stenström läste Jallais romanserie – där Raoul Wallenbergs försvinnande, DC3:an, Cats Falck, Palmemordet, Wennerströmaffären, Estoniakatastofen och ubåtskränkningarna är del i samma konspiration – som vore det en dokumentär?

När vi ändå är inne på aparta tankegångar så har en läsare tipsat mig om en text från vårt grannland i sydväst.

Morten Uhrskov Jensen som driver bloggen ”Set fra høyre” på Jyllands-Postens sajt tycker att jag var elak mot Jimmie Åkesson när jag härförleden beskrev SD-ledaren som en välavlönad rasist. Han skriver:

En lignende udtalelse i en dansk avis ville have været en strafbar injurie og ville være blevet dømt som en sådan, var journalisten blevet trukket i retten. Men det er ikke Danmark, det her. Det er Sverige, og dér gælder andre regler.

Känsligt, tydligen.

Uhrskov Jensen bjuder sedan på en klagovisa om hur vedervärdig Aftonbladet i allmänhet är. Den danske tvärviggen har letat vildsint på ledarsidan, på debattsidan, på nyhetssidorna och han har inte hittat en enda frejdig reaktionär drapa. Uhrskov Jensen – som tidigare varit redaktör för nationalkonservativa (!) tidskriften Nomos – känner sig inte hemma.

Han slår ihop Aftonbladet med en fnysning och kommer till den självklara slutsatsen att – håll i er nu! – Sverige inte är en demokrati (”Sverige anno 2012 er på et afgørende punkt ikke for et demokratisk land at regne”).

Jo, jag tackar jag.

Bindgalna konspirationsteorier, brukar vi kalla det där i Sverige. Men det är inte Sverige, det här. Det är Danmark, och där gäller andra regler.

Daniel Swedin

Sida 1 av 1
Senaste inläggen