Startsida / Inlägg

Facket: Jakt på poäng stressar många

av Karin Östman
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Lars-Erik Backström, ST.

Facket känner till poängjakten som arbetsförmedlarna pressas till.
Tekniska system larmar på dataskärmen om inte tillräckligt många åtgärder har registrerats.
– Det blir påminnelser. Ibland en lång lista. Det blir oöverstigligt för en del, säger Lars-Erik Backström, ordförande i fackförbundet ST på Arbetsförmedlingen.

I ett tidigare inlägg berättade vi om att arbetsförmedlare pressas allt hårdare. De har har flera konkreta mål som de ska uppnå och de är också till viss del lönegrundande. Det övergripande målet är att få arbetslösa i sysselsättning. Alla beslut om åtgärder belönas i poängsystemet.
Arbetsförmedlarna måste också hålla handlingsplanerna för de arbetslösa aktuella. Stickprovskontroller har visat att arbetsförmedlare bara gjort små ändringar i handlingsplanerna och på så sätt lyckas hålla dem aktuella. Exempelvis har man ibland bara ändrat ett ord.

Lars-Erik Backström på ST är kritisk mot att organisationen blir mer och mer pressad.
– Det är en VM-match hela tiden.
Varje kontor får öronmärkta pengar för exempelvis lönebidragsanställningar. De ska användas till det och inget annat. Så skapas en press att hitta arbetsgivare som kan ta emot de arbetssökande.
– Det blir ett styckepris på den arbetssökande. Men man måste hitta rätt arbete till rätt person. Och vi får väldigt mycket signaler om att kvalitén blir eftersatt här, säger Lars-Erik Backström.

Arbetsförmedlarna upplever också att deras arbete kontrolleras in minsta detalj. Arbetet har blivit osjälvständigt, de saknar inflytande och medbestämmande över hur arbete ska läggas upp.
– Det tas beslut som man känner inte är förankrade i organisationen.
Det administrativa arbetet tar också allt mer tid. Många upplever det som stressande med ständiga påminnelser som dyker upp på dataskärmen och signalerar att de ligger efter i målarbetet. Kontakten med de arbetslösa blir lidande.
– Det används en terminologi som många är främmande inför. Vi ska producera och leverera. Det blir ett ständigt jagande, säger Lars-Erik Backström.

ST har gjort flera enkäter och frågat medlemmarna hur deras arbete fungerar och hur förtroendet för ledningen ser ut. Det har bland annat resulterat i rapporten En tyst myndighet. Många beskriver där hur det är lågt i tak och hur repressalier väntar den som uttrycker en avvikande åsikt.
Men allt är inte nattsvart.
– Ledningen har börjat lyssna lite bättre på oss. Vi vill förändra verksamheten så vi känner att vi kan få mer ordning i organisation och att man kan vara med och påverka och tycka mer om vad som ska göras. 

 • Tjänstgörande redaktörer: Stefan Sköld, Sandra Christensen och Mattias Kling
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt, Lotta Folcker
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB