Startsida / Inlägg

Dokumenten avslöjar: Så uppmanas polisen fuska

av Martin Ekelund

Har ägnat eftermiddagen åt att prata med upprörd personal på Gränspolisens flygplatssektion på Arlanda. De berättar att de uppmanas att fuska med statistiken.

– Vi får pengar av svenska folket och då använder vi dem till att bluffa, säger en polis.

Min kollega Lisa Röstlund har tidigare fått dokument som vi nu kan presentera. De visar hur fusket går till.

Det hela är en snårig historia men jag ska försöka förklara upplägget.

Gränspolisens flygplatssektion ska varje år utföra 1000 stycken inre utlänningskontroller enligt de i förväg uppsatta målen. En inre utlänningskontroll, eller R209 som de också kallas, innebär att polisen kontrollerar om de har rätt att vistas i landet. En misstanke om att personen vistas i Sverige olovligen måste finnas innan kontrollen genomförs.

– Det som är viktigt är att det ska användas restriktivt och att allt ska dokumenteras. Man kan inte gå fram till någon som pratar dålig svenska och ser utländsk ut. Man måste ha en anledning, säger en polis på Arlanda.

Mejlet från chefen som gick ut till personal och befäl på Arlanda.

I höstas låg gränspolisen efter i statistiken med antalet utlänningskontroller. Ett mejl gick ut från en av cheferna med en uppmaning till personalen för att ordna till siffrorna. Så här skriver chefen:

Som vi pratade om tidigare ska vi ”trycka” in 200 st R209 innan året, alltså de som vi gjort men inte registrerat.

Vi får inte efterregistrera dessa i klump.

Mitt förslag är att du eller någon annan lämplig, tar HR* och registrerar ex arbete med tullen, och sedan ett antal noterade R209:or. Du håller räkningen själv tills vi är uppe i 200 stycken.

Uppmaningen fick flera kollegor att reagera kraftigt.

– Hon påstår att vi har utfört de här kontrollerna tidigare. Men det har vi inte gjort. Det är rent ljug, säger en medarbetare.

Ett gränsbefäl uttrycker det så här i ett mejl:

Är det på detta vis vi ska fixa pinnjakten, medelst bedrägeri??

En annan polis säger:

– Vi får pengar av svenska folket och då använder vi dem till att bluffa. I stället för att säga till uppåt att så här många utlänningstest kan vi göra och så här många är för mycket.

Enligt de föreskrifter som finns från Rikspolisstyrelsen så ska en inre säkerhetskontroll dokumenteras mycket noga. Plats, tid, vem som har utfört den och vilka som har kontrollerats ska dokumenteras.

– Även poliser gör fel. Och den som har blivit utsatt för kontroll ska ha rätt få det prövat. Hur ska man kunna få det om inte polisen dokumenterat, säger en Arlandapolis.

Polisen på Arlanda är upprörda över chefernas agerande. Foto: Andreas Bardell

Någon sådan dokumentation för de här 200 kontrollerna enligt gängse regler det finns inte, det medger även enhetschefen Kjell-Åke Karlsson när Aftonbladet ringer upp. Han är visserligen kritisk till att dokumentationen ska behövas och har framfört kritik om det till Rikspolisstyrelsen. Men faktum är att de 200 kontrollerna inte är dokumenterade enligt gällande regler. Om de ens utförts.

Det finns alltså två scenarion.

1. Kontroller har utförts men inte dokumenterats. Man har därmed inte följt gällande regler . Cheferna har därefter gjort någon form av uppskattning av hur många som inte registrerats och sedan uppmanat personalen att registrera dem i efterhand för att få upp statistiken till de uppsatta målen.

2. Kontrollerna har aldrig genomförts. Cheferna uppmanar sina medarbetare att föra in 200 kontroller som de inte har en aning om de verkligen ägt rum. Allt för att hålla uppe statistiken.
Men enligt Kjell-Åke Karlsson slutade det hela med att de 200 kontrollerna aldrig togs med i den statistik som redovisades.

– Diskussionen var att det här kan bli fråga om missförstånd. Då kan man tolka det som om man håller på och myglar med statistiken i efterhand. Därför sa vi att vi ska inte ha dem vi kör med de som finns.

Men personalen är tydlig i sin kritik.

– Jag är orolig för den här statistiken som de redovisar till politikerna. Den stämmer inte. Jag vet att de fuskar, säger en Arlandapolis.

 

*HR betyder händelserapport. Varje insats en polis gör måste registreras i ett HR.

 

Lisa Röstlund

Martin Ekelund