Eller som vi säger “Everything about Stockholm”

Om att bygga ett nytt team, hur sajten www.alltomstockholm.se blev ett pilotprojekt och kom att utvecklas i Krakow.

Allt Om Stockholm är en av Aftonbladets mest anrika sajter och den har funnits sedan sent 90-tal. Den senaste större omgörningen genomfördes 2007 och sajten har sedan dess tuffat på utan större förändring. Tiden går fort på internet och 2012 var det dags för ett större omtag.
I skrivandets stund så är final design är på plats, widgets byggs, integrationer mot Hitta och Ticnet fungerar, artiklar migreras och vi kommer inom kort att lansera den nya sajten.

Uppstart team AOS (Allt Om Stockholm)
Det hela började med att en projektgrupp tillsattes i maj för att jobba med koncept och rekrytering av det polska teamet i Krakow. Vi har en del stora frågor att reda ut bla. arbetssätt, rekrytering, teknikval, responsive design eller inte, Escenic eller Wordpress och roller i gruppen var stående punkter på agendan.

Fördelen med att etablera ett team i Schibsted Tech Polska var att våra kolleger Aftenposten samtidigt utvecklade en liknande sajt – Oslo By – där vi kanske kunde samarbeta och återanvända funktioner och kod. Vi insåg att vi kunde dra lärdom av deras arbete och träffades tidigt för att få med oss kunskap in i konceptfasen med mål att börja utveckla efter sommaren.

Att hitta och att bygga ett team som växer
Med bakgrund av det så blev vår förste utvecklare på plats i Polen, Robert. En duktig kollega från det norska teamet som byggde Osloby.no och en nyckelperson som hjälpte oss att inse att vi kan använda oss av den modul för eventhantering som Oslo By-projektet utvecklat. En modul som hanterar platser och händelser vilket inte är helt trivialt. En bra start på projektet och ett härligt samarbete mellan Aftonbladet och Aftenposten. Det sparade mycket tid och pengar.

Under tiden pågick rekryteringen av fler utvecklare och till hösten fick teamet fyra nya medlemmar, Marcel som Lead Developer och Daniel som UX-designer på Aftonbladets avdelning. Teamet fick också utökning av två riktigt bra polska kollegor på plats i Krakow, Jakub and Mariusz. För att få till ett fullskaligt utvecklingsteam och låta rekryteringen ha sin gång så tog vi in ytterligare två svenska utvecklare, Frej och Marc.

Det medförde att i september startade vi utvecklingen till 100% vi hade då också en ny Product Owner på plats, Klas. Starten var något trevande som det kan vara med många nya personer, tekniskt strul med VPN, utmaningen att jobba med ett distribuerat team och stor press att komma igång.

För att få en bra start så samlades hela teamet i Stockholm två gånger för att gå igenom konceptet och skapa backloggen. En intensiv månad och enormt viktig eftersom vi ville börja i oktober som ett sammansvetsat team med en estimerad och prioriterad backlog i Jira.


Under besök i Stockholm bjöd vi på story mapping och svensk matkultur.


Polsk bisonvodka och svenska köttbullar möts i en härlig symfoni.


Videokonferens: Planning poker och retro


Teambuilding Krakow: Lasergame och ölhall

Innan årets slut började vår tredje utvecklare, Wojtech i Krakowteamet och en utvecklare i Sverige, Andreas. Vi har också rekryterat ytterligare en utvecklare som börjar i januari och vi ser med spänning fram emot lanseringen och att ha ett fortsatt roligt samarbete med hela utvecklingsteamet på plats med nya duktiga kolleger.

Eftersom vi har en del arbete kvar och inte lanserat ännu så är det lite tidigt att utvärdera uppstarten men vi kan redan nu säga att vi har levererat stor nytta och haft enormt roligt och det är nog ändå det mest värdefulla på resan.

Läs mer om vad vi lärt oss hittills av pilotprojektet som en del av vår IT-sourcing här

 


A Holistic View on Developer Productivity

What does developer productivity mean, really? Is it churning out more code or less code? Is it to have less bugs in production or shipping code more often? Is it doing a lot of things or just one thing? Let’s think about this for a moment. I believe developer productivity is about getting more things […]


Improving the usability of Aftonbladet Video-clip pages

We have recently started the process of improving the usability of video-clip pages. In order to get an idea of where Aftonbladet stands compared to other world-class online video/news providers, we conducted an online test answered by 110 visitors of Aftonbladet TV. In this test we compared their perception of an Aftonbladet TV video-clip page […]


Schibsted’s 1st iOS Deployment Meet-up

Schibsted’s 1st iOS Deployment Meet-up Thursday, 28th of April 2016: getting to know each other, guests arrive Friday, 29th of April 2016: the meet-up date We here at Aftonbladet had been planning on having a meet-up with iOS developers across various Schibsted companies for many months. We had a range of topics in mind for […]


Hackday: The Future of Storytelling is social, engaging and rewarding

We gathered students, journalists, developers and designers to get together and conceptualize something new for the news industry. This was our first organized hack event – The Future of Storytelling Hack. The hack was a team-based, news-media-focused prototyping and experimentation event within storytelling over two days at Kungsbrohuset, Schibsted and Aftonbladets headquarter in Stockholm. A good story used to […]