Kippavandringen i Malmö är allas angelägenhet

I dag klockan 11:45 är det samling vid synagogan i Malmö för dagens kippavandring. Evenemanget, där man också kan anmäla sig, ligger på Facebook här.

Bakgrunden till kippavandringarna är de ökade hoten, och även våldet, mot judar i Malmö. Vi har skrivit om frågan bland annat här, här och här.

Tyvärr har Malmö stad och övriga myndigheter inte reagerat tillräckligt på det som hänt. Antisemitismen har sopats under mattan och mötts av bortförklaringar. När det officiella Malmö och Sverige inte tagit sitt ansvar har hoten ökat vilket är fullkomligt oacceptabelt.

Att kämpa mot rasism är att se en helhet, att se de mönster och fördomar som utgör intoleransens och hatets grund, oavsett vem som drabbas. Antisemitism, islamofobi eller annan rasism får aldrig accepteras, får aldrig tillåtas bli en del av något normalt och accepterat. Fördomar, hat och hot måste alltid bekämpas.

Kippavandringen i Malmö är därför allas angelägenhet och allas ansvar. Det är inte för sent att ta ställning. För någon.

Anders Lindberg

Senaste inläggen