En helt vanlig vecka i oktober, kapitel 2

I veckan skrev jag ett blogginlägg där jag redovisade hur Aftonbladets ledarsida engagerar jämfört med de andra stora tidningarna.

I blogginlägget redovisade vi öppet hur vi hade gjort. Vi jämförde delningar i sociala medier, och vilket verktyg vi använt, Linktally.

Jag argumenterade också för att engagemang hos läsarna är ett viktigt mått för opinionsjournalist

I går publicerade Andreas Johansson Heinö, medarbetare på högerns tankesmedja Timbro, en debattartikel på SVT Debatt där han vill problematisera vår redovisning.

Kanske är själva publiceringen av en debattartikel som svar på ett blogginlägg med delningsstatistik det bästa måttet på att Aftonbladets ledarsida engagerar. Oavsett vilket, lyfter Heinö en del intressanta frågor som är värda att fundera kring.

1. Johansson Heinö insinuerar att vi inte redovisar schysst eller öppet

Men frågan är om inte siffrorna är lite för bra för att vara sanna. En närmare granskning visar att Aftonbladets siffror drivs upp av läsarkommentarer och andra läsares gillande av dessa kommentarer.”

Kommentar: Det stämmer att Facebook-delningar räknas på det sättet. Det är så alla gör. Det är ingen hemlighet för någon. Vi har dessutom mycket tydligt redovisat hur vi har räknat. Det är lätt för var och en som är intresserad att gå tillbaka och gå igenom detta, precis som Johansson Heinö gjort.

2. Det finns obehagliga åsikter i Aftonbladets kommentarsfält, och detta räknas in i statistiken

Kommentar: Diskussionen om öppna kommentarsfält är stor och svår. Min egen hållning är att det bästa är om man klarar av att hålla dem öppna. Detta utifrån en liberal princip att diskussion i grunden är något bra. Dock finns det risker med en sådan strategi. Om extrema åsikter får stå oemotsagda, kan det leda till att de legitimeras. Ledarsidans kommentarspolicy är att försöka hålla fälten öppna så mycket vi kan, och i möjligaste mån själva delta i diskussionen. Denna kommentarsfältspolicy handlar inte om att klickmaximera. Det finns inget kommersiellt värde i klick från rasistiska kommentatorer. Policyn grundar sig i en uppfattning att läsarna ska ha möjlighet att tycka om vårt material. Jag tror att former för läsarmedverkan och att möta engagemang på olika sätt är en av mediebranschens stora utmaningar och att framgångsrika medieföretag behöver utveckla olika sätt att interagera med läsarna. Tills vidare lever vi med det system vi har.

3. Johansson Heinö tycker att Aftonbladet borde använda ett annat system för kommentarer

”Eftersom Aftonbladet är den enda större dagstidning i Sverige som använder Facebooks kommentarsfältsfunktion på den egna hemsidan får detta av allt att döma dramatiska effekter på detta redan uppblåsta mått, samtidigt som redaktionen tillskriver måttet stor vikt.”

Kommentar: Aftonbladets bedömning är att det bästa system för läsarkommentarer just nu är Facebook. Det är absolut inte optimalt, och hur läsarmedverkan ska se ut är som sagt en stor diskussion.

4. Johansson Heinös slutsats är att ”de siffror Aftonbladet hänvisar till för att bekräfta sin enorma dominans i sociala medier saknar tillförlitlighet.”

Som sagt, siffrorna har vi fått fram genom att använda analysverktyg tillgängliga för alla.

En som okritiskt slukade Johansson Heinös argumentation var SvD:s ledarskribent Sanna Rayman som bloggade att ”det är dessutom rätt pikant att ingen tänkte tanken att de enorma skillnaderna kunde dölja ett systematiskt mätfel”.

Man förstår önskan att klänga sig fast vid Heinös halmstrå när man tittar på SvD:s delningsstatistik.

För att glädja Sanna Rayman och den samlade Timbrohögern har vi därför sammanställt lite kompletterande statistik via Sharedcount.com. Vi har gått igenom förra veckans FB-statistik rensat från kommentarer. Denna graf visar bara ”rena” delningar för oss och SvD.

Vi har också redovisat delningar för alla stora ledarredaktioner via Twitter, Google+ och Linkedin.

Se och döm själva.

Slutligen:

Trodde folk att vi menade att allt engagemang kring texterna var glada sossar som tycker att vi har en fantastisk argumentation och omvända moderater som tackar för upplysningen?

Det är engagemang som delningarna visar, inte nödvändigtvis medhåll, det utgick jag från att folk förstår. Jag är exempelvis jätteglad att Timbros medarbetare varje dag twittrar ut våra länkar och bemöter våra texter på olika sätt.

Diskussionen om kommentarsfält är intressant och svår. Jag håller med Johansson Heinö om att vi – och alla andra med öppna kommentarsfält – behöver bli bättre på att hålla rent.

Ändrar det något i bilden av Aftonbladets ledarsida jämfört med de andra?

Nej. Oavsett hur man räknar: Aftonbladets ledarsida väcker mer engagemang än någon annan opinionsjournalistik i Sverige.

Det är jag väldigt stolt över.
ledare6

ledare7 ledare4 ledare5
Senaste inläggen