Lite lurigt av Löfven om föräldraförsäkringen

I Aftonbladet morgon-TV hade vi en diskussion om föräldraförsäkrningen efter helgens kongress. Enligt min uppfattning gick ombuden på en liten blåsning eftersom partistyrelsen egentligen bara gick med på saker som redan beslutats tidigare.

Varför tycker jag så?

Jo, på partikongressen 2005 i Malmö vid förra stora bråket slog man fast (sid 17 i Politiska riktlinjer):

Målet är tydligt. Vi socialdemokrater vill ha ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Vägen dit var att ”att knyta en större del av föräldraförsäkringen till respektive förälder.”

På partikongressen 2009 i Älvsjö skärptes skrivningen till (sid 36 Politiska riktlinjer):

För att öka jämställdheten i samhället behöver föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna. (min fetning)

Vägen dit var att ”ytterligare månader knyts till respektive vårdnadshavare”. Man sa även att ”Som ett steg på vägen vill vi att föräldraförsäkringen delas i tre lika delar.”

På partikongressen 2013 i Göteborg beslutade man (sid 19 Framtidskontraktet):

Vi socialdemokrater vill att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna. Som ett steg på vägen ska den delas i tre lika delar. (min fetning)

På partikongressen 2015 i Västerås beslutade man (sid 16 Sveriges nya jobbagenda – riktlinjer för framtidens jobb):

Därför behöver föräldraförsäkringen individualiseras.

Vägen dit är: ”Vi vill nu reservera en tredje månad för vardera vårdnadshavare.” och ”Som ett steg på vägen ska försäkringen delas i tre lika delar.”

Ordvalet i Älvsjö (delas lika mellan föräldrarna) och i Västerås (individualiseras) har sakligt sett samma innebörd. Partistyrelsen lyckades alltså ”kompromissa” med ombuden genom att gå med på samma innehåll som den redan gått med på i Älvsjö.

Skillnaden mot 2009 är att den tredje pappamånaden ska införas, men även detta är ett gammalt beslut som togs redan i valmanifestet inför valet 2014 (sid 22 Kära framtid):

Vi vill, som ett steg mot ett jämlikt uttag, reservera en tredje månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen.

I sak har alltså inte partiledningen kompromissat alls. Dessutom gick Stefan Löfven omedelbart ut och sa att han inte har några omedelbara planer på att genomföra beslutet.

Jag tror sanningen är ganska enkel, tyvärr.

Om inte S-ombuden vågar ställa krav på skarpa skrivningar (som att kräva en fjärde månad till vardera förälder efter att den tredje införts) så kommer absolut ingenting att hända.

Bättre lycka nästa gång.

Anders Lindberg

Senaste inläggen