Arkiv för tagg försvar - Sida 1 av 1

Ombytta roller mellan S och M i försvarspolitiken

SÄLEN. Nu har både försvarsminister Karin Enström (M) och försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) hållit sina anföranden på Folk och Försvar i Sälen.

Historiskt har man pratat om Moderaterna som det ”försvarsvänliga” partiet. I dag stämmer inte den bilden. Socialdemokraterna lägger i sin budget mer resurser på försvaret och när de beskriver sin försvarspolitik tar de sin utgångspunkt i att regeringens ambitionsnivå är för låg.

Socialdemokraternas linje är egentligen inte ny. Grunden för partiets politik är att Sverige ska vara militärt alliansfria. För att en sådan politik ska vara trovärdig och möjlig i praktiken krävs ett starkt försvar och egen stark försvarsindustri och försvarsforskning. Så har S alltid argumenterat.

Moderaternas omsvängning är däremot dramatisk. Den började redan sommaren 2007 när Anders Borg aviserade kraftiga nedskärningar på försvaret. Försvarsminister Mikael Odenberg, själv reservofficer, kördes över.

– Det finns inget vettigt underlag för den linjen som genomdrivs nu. Inget annat politikområde skulle behandlas så här, sa Odenberg på en hastigt sammankallad pressträff 5 september 2007 och avgick.

Sedan dess har de försvarsministrar som tillsatts varit lojala med Anders Borg. Moderaternas ointresse för försvaret har varit påfallande. Den moderata ordföranden i Försvarsberedningen, Cecilia Widergren, deltar exempelvis inte ens i Sälen där alla andra som jobbar med frågorna är samlade.

Vad kommer att hända nu då?

Försvarspolitiken är ingen bra valfråga. Förhoppningsvis kan partierna hitta en samsyn i Försvarsberedningen både om hur de ser på omvärlden och vilken försvarsförmåga Sverige ska ha som en konsekvens av detta.

Men då krävs att Moderaterna börjar intressera sig för frågorna igen.

Anders Lindberg

 

Taggar försvar

Ljög Anders Borg medvetet om försvarets ekonomi?

I morse sa finansminister Anders Borg i Rapport att försvarsanslagen ökar från 44 till 48 miljarder under kommande år.

Utspelet är ett svar på ÖB:s varningar i söndags om försvaret kan stå inför besparingar motsvarande hela marinen om inget görs.

Problemet är att det Anders Borg säger inte är sant. 

Läser man i vårpropositionen (Utgiftsområde 6 1:1-1:5) föreslås anslag till Försvarsmakten för 2012 på 40 282 miljoner kronor. För 2015 är det uppe i 43 779 miljoner kronor.

Det är alltså ingen ökning av anslagen utan bara kompensation för ökade priser och löner. Så att prata om ökade anslag är fel. De är på oförändrad nivå.

Vad menar då Anders Borg med 44-48 miljarder?

Troligen hela utgiftsområde 6. Då blir det nämligen 49 422 miljoner 2015. Men det inkluderar även bland annat elsäkerhet och strålsäkerhet.

Det Anders Borg försöker göra (förutom att siffrorna är fel) är att påskina att försvaret minsann visst får högre anslag.

Eller ”ljuga” som det heter i dagligt tal.

Anders Lindberg

Välkommen till försvarets verklighet

I går hade ÖB ett mingel för särskilt inbjudna gäster. Inbjudan löd:

Välkommen till vår verklighet.

Mingla ombord på HMS Carlskrona.

”Välkommen till vårt verklighet” är försvarets kampanj som där man själv kan testa (i en app) hur vanliga soldater, sjömän med flera har det i sin vardag.

Om man kan testa rosémingel i appen är oklart.

Anders Lindberg

Sida 1 av 1
Senaste inläggen