Ljög Anders Borg medvetet om försvarets ekonomi?

I morse sa finansminister Anders Borg i Rapport att försvarsanslagen ökar från 44 till 48 miljarder under kommande år.

Utspelet är ett svar på ÖB:s varningar i söndags om försvaret kan stå inför besparingar motsvarande hela marinen om inget görs.

Problemet är att det Anders Borg säger inte är sant. 

Läser man i vårpropositionen (Utgiftsområde 6 1:1-1:5) föreslås anslag till Försvarsmakten för 2012 på 40 282 miljoner kronor. För 2015 är det uppe i 43 779 miljoner kronor.

Det är alltså ingen ökning av anslagen utan bara kompensation för ökade priser och löner. Så att prata om ökade anslag är fel. De är på oförändrad nivå.

Vad menar då Anders Borg med 44-48 miljarder?

Troligen hela utgiftsområde 6. Då blir det nämligen 49 422 miljoner 2015. Men det inkluderar även bland annat elsäkerhet och strålsäkerhet.

Det Anders Borg försöker göra (förutom att siffrorna är fel) är att påskina att försvaret minsann visst får högre anslag.

Eller ”ljuga” som det heter i dagligt tal.

Anders Lindberg

Senaste inläggen