Startsida / Inlägg

Gävleborg klarade upp flest brott mot person

av Joachim Kerpner
Lennart Styrman. Foto: SCANPIX

Jag har nu gjort ett nytt försök att visa vilken polismyndighet (vilket län) som är bäst på att klara upp brott. Svaret är: Gävleborg.

Mitt första inlägg om statistiken län för län för uppklarade brott visade att totalsiffrorna är luriga att använda sig av. Kronobergspolisen hade allra bäst uppklaringsprocent, men det visade sig bero på ett alkoholärende med flera tusen försäljningar. Varje försäljning räknades som ett brott, och därför sköt siffrorna i höjden.

För att försöka få fram en bättre, mer kvalitativ statistik har jag plockat bort ett stort antal brott, efter samråd med Johannes Knutsson, professor vid polishögskolan i Oslo. Han menar att det är bättre att bara räkna på brott mot person samt stöld och rån – det vill säga kapitel 3-8 i brottsbalken.

Uppklaringsprocenten för de här brottstyperna är högst i Gävleborg, där polisen kunde binda en gärningsman till brottet i 19,5 procent av fallen under 2010. Lägst uppklaringsprocent – 8,7 procent – hade Västmanland 2010.

Lennart Styrman, kriminalkommissarie och till nyligen länskrimchef vid Gävleborgs-polisen, kommenterar topplaceringen:

– Vi gjorde en kraftig prioritering av utredningsverksamheten 2010, den tillfördes resurser i form av poliser från utryckningssidan. Ett tiotal utredare tillfördes under den mörka årstiden. Den här insatsen hade en oerhörd påverkan. Under året minskade antalet outredda brott mot person samt stöld och rån från 2 300 i början av året till 1 800 i slutet av året, säger Styrman.

Han menar att det är väldigt viktigt att antalet outredda brott hålls så lågt som möjligt, att de inte blir liggande för länge. Då ökar möjligheten till uppklaring:

– Ärendena måste vara färska när man bearbetar dem. Blir de för gamla blir det svårt att leda saker och ting i bevis, och vittnesmålen påverkas, säger Lennart Styrman.

I morgon granskar vi varför polisen i Västmanland är sämst på brottsuppklaring.

(Här kan du hämta ett Excel-dokument med alla uppgifter från Brottsförebyggande rådet som ligger till grund för våra senaste länssiffror.)