10 lekar från förr för regniga dagar.

Bloggen Retromania har flyttat till www.retromania.se, häng med dit vetja!

 

Regnet öser ner och ungarna har trååååkigt. Det är lätt att de hamnar framför plattan eller telefonen. Och jag är verkligen ingen motståndare till teknik, men ibland kan det göra gott för själen att få leka en hederlig gammal lek med mamma, pappa och syskon. Här är tio gamla lekar från förr som kommer ge er en stunds underhållning och några glada skratt. Enjoy!

1. Bro bro breja

Alla deltagare står i en ring, utom två som står på var sin sida, med händerna ihopknäppta över ringen. Alla sjunger tillsammans sången ”Bro, bro, breja och på orden ”vad heter han” sänker paret som stått med sina armar i luften ner dem och fångar den som kommer. Sedan fortsätter alla sjunga partiet med prästen sko medan den som är fångad gungas fram och tillbaka. Han eller hon får sedan välja sida genom att viska guld eller silver och sedan ställa sig bakom den personen som representerar denna metall. Sedan börjar man om från början och fortsätter tills alla i ringen har valt sida. Leken avslutas med en dragkamp mellan de båda lagen.

2. Röda och vita rosen

Deltagarna delar upp sig i två lag, Röda Rosen och Vita Rosen. En sak, till exempel en fin sten, ska gömmas. Ena laget börjar att gömma saken, alla i laget ska veta exakt var saken är. Motståndarlaget, får vänta någonstans utom synhåll. När saken är gömd börjar man leta efter saken. För att hitta den fångas medlemmar i det motsatta laget in. Blir man fångad ger man en ledtråd till var saken är gömd och får sedan gå fri. När motståndarlaget hittat saken är det deras tur att gömma den.

3. Snurra flaskan

Deltagarna sitter i en ring på golvet och har en tom flaska mitt i ringen. En av deltagarna får börja med att bestämma vad den som flaskan snart kommer peka på ska göra. Det ska vara lätta uppgifter som går snabbt att utföra, till exempel hoppa groda runt ringen eller pussa någon på kinden. När uppgiften bestämts snurrar deltagaren på flaskan. Den person som flaskan pekar på när den stannat ska utföra uppgiften. Den personen får sedan bestämma ny uppgift och snurra flaskan.

4. Fyrband

Ett rep knyts ihop till en ring. Deltagarna tar tag i repet med jämna mellanrum. På ett visst avstånd bakom varje person står ett vedträ eller dylikt. På given signal, utan att släppa repet, ska deltagarna försöka nå sitt vedträ genom att dra de andra dit, den som först lyckas har vunnit.

5. Under hökens vingar

En hök utses och ställer sig mitt i salen/mitt på gräsmattan. Övriga samlas vid ena kortsidan. Höken börjar leken med att säga: ”Under hökens vingar kom!”. De övriga deltagarna frågar: ”Vilken färg?” Höken väljer då en färg och svarar med att ropa ut den färgen. Alla deltagare som har något med den färgen på sig i sin klädsel får fri lejd över till andra kortsidan. För de övriga gäller det att ta sig dit utan att bli kullad av höken. Alla som blir kullade blir också hökar och leken fortsätter tills det bara finns en kvar som då har vunnit.

6. Björnen sover

En deltagare kurar ihop sig till en sovande björn mitt på golvet och håller händerna för ögonen. Övriga deltagare ställer sig i en ring runt och håller varandra i händerna. Sedan går de runt i ringen och sjunger samtidigt på ”Björnen sover”. När de sjungit sista ordet i sången vaknar björnen och ska fånga en deltagare som också blir björn i nästa omgång.. Leken fortsätter så tills alla deltagare utom en blivit till björnar. Den personen har då vunnit.

7. Viskleken

Alla deltagare sitter i en ring på golvet. En deltagare börjar med att viska en mening tyst i örat på den som sitter till höger. Man får bara viska meningen en gång, och hör man inte ordentligt får man upprepa det man tror viskades. Meningen viskas sedan vidare av person nummer två, till person nummer tre och så vidare, hela vägen runt tills budskapet når den som sitter till vänster om deltagaren som börjat. Denna person får då säga meningen högt och sällan är det samma mening som han eller hon inledde med.

8. Hänga gubbe

En deltagare får tyst för sig själv fundera fram ett ord och sedan rita på ett papper lika många korta streck som bokstäver ordet innehåller. Sedan får övriga deltagare, en efter en, gissa vilka bokstäver som ingår i ordet. Om en deltagare gissar på bokstaven A och ordet innehåller ett A skriver deltagaren som bestämt ordet ett A på det streck där A ska vara. Men om en deltagare gissar på bokstaven Q och det inte finns i ordet, skriver han eller hon Q vid sidan av strecken. För varje felaktig gissning ritar han eller hon också till en detalj på en teckning föreställande en gubbe som blir hängd. Max antal felgissningar är tolv, då blir gubben hängd.

9. Hoppa twist

Två personer står med ett elastiskt gummiband runt fötterna och en person hoppar olika serier med hjälp av gummibandet. Sök på Hoppa twist eller Chinese jump rope på Youtube för att hitta olika serier.

10. Kasta gris

Deltagarna står i en ring och kastar en boll mellan sig. Det gäller att fånga bollen och inte tappa den. Tappar man bollen eller misslyckas fånga den får man första gången bokstaven G. Andra gången man tappar den får man bokstaven R och så vidare. När man tappat bollen fyra gånger har man fått hela ordet GRIS och är ute ur leken. Den som är kvar till sist har vunnit.

Fler blogginlägg från Retromania

Senaste artiklarna från Härligt Hemma