Jag vill också ha en son att curla sönder

Nu tror ni säkert att jag enkom begav mig till Gripsholms slott för att ta den där roliga bilden med lejonet Leo, den vars humorvärde gör att jag inte längre kan sova om nätterna på grund av Tinder-notiserna. Killar gillar roliga tjejer.

Men målet för resan var ett helt annat, nämligen 1600-talets änkedrottning Hedvig Eleonoras porträttsamling. Efter att först gått vilse i det mycket svåröverskådliga konglomeratet till slott med en på grund av coronan mycket ologisk enkelriktning som ingen begrep och därför skapade ett kaos som inte följde en enda av Folkhälsoinstitut rekommenderad riktlinje beundrade jag Hedvig Eleonoras älskade lille hund Courtisane och därefter drottning Kristinas kröningstapet den engelska jakten.

Efter många om och men fann jag så honom. Lille Carolus. I klänning. Hedvig Eleonoras sjuklige son, som endast fyra år gammal efter sin fars död tvingades bära ett utfattigt rike som befann sig i krig med sex länder på sina axlar. Vilkens läs- och skrivsvårigheter fick hans arma moder att med teater göra någon sorts man av honom. Min favorit är teaterföreställningen där Hedvig Eleonora med hjälp av några ”vildmän” lät lille Carolus förstå att ”om dygd och studier försummas blir mannen en vilde”.

Detsamma gällde roadtripen till Karlskrona och åtföljande färja en halvtimme rakt ut till havs till Aspö där Karl XI inte bara lät uppföra en hel stad utan även valde göra platsen till den svenska flottans huvudbas. Under den mästerliga privata visningen av Drottningskärs kastell kunde jag känna Karls närvaro i alla vrår, i de sex meter tjocka väggarna, i den stora donjonen med batteridäck.

Att lille Carolus tack vare Hedvig Eleonoras kärleksfulla hand blev en rättvis kung vet vi. Och inte ett enda skott har under fästningens trehundraåriga historia avlossats mot någon fiende.

Min mens är en vecka sen och det enda jag tänker på är att jag äntligen kommer att få en son. En son som jag likt Hedvig Eleonora kan curla sönder och samman. Carolus är dessutom ett förbannat fint namn.