Arkiv för tagg liberalism - Sida 1 av 1

Liberalkonservativ IS-populism

I dag tar liberala Dagens Nyheter itu med KD-ledaren Ebba Busch Thor och hennes förslag om att lagföra krigsbrott som landsförräderi och att man ska passen av misstänkta IS-krigare.

På ledarplats skriver tidningen att Ebba Busch Thor leder sitt parti på en resa, bort från svensk rättstradition och mot Guantánamo: ”Det stora problemet med KD:s förslagsflora är avsaknaden av rättssäkerhet [..] KD:s förslag är så ogenomtänkt, skissartat och populistiskt att förhoppningsvis inget parti vill befatta sig med det.”

Åh, det vore förstås en nåd att be om. Men redan i går kunde TT rapportera att det finns ett parti – som ideologiskt står nära DN och väl någonstans brukar stå upp för rättssäkerhet – som gör tummen upp.

Ni har gissat rätt. Det är Folkpartiet Liberalerna.
– Vi har i Folkpartiet haft exakt samma tankegångar, berättade Jan Björklund nöjt i går.

Ogenomtänkt. Skissartat. Populistiskt.

Ja, det är klart Jan Björklund är glad.

”Fascismen är borgerlig”

dff
Herbert Tingsten. FOTO: Wikimedia Commons.

Karin Pettersson skriver i dag att ”högerns hejarklack” saknar ryggrad i en text som, bland annat, behandlar Per Wirténs kommande biografi över professorn, publicisten och liberalen Herbert Tingsten.

Tingsten var – utöver chefredaktör på Dagens Nyheter – en av landets främsta idéanalytiker och som sådan författade han 1936 skriften ”Nazismens och fascismens idéer”.

Boken är alltså en analys från den tid då fascismen och nationalsocialismen ännu inte hade visat vad de verkligen gick för. Den så kallade Kristallnatten hände först två år senare, världskriget skulle dröja tre år och öppnandet av Auschwitz låg fyra år bort.

Med anledning av Petterssons text i dag finns det anledning att citera ur Tingstens inledning:

Fascismen är nationell i den meningen, att den nationella eller statliga samhörigheten förklaras vara avgörande. Målet är denna stats bevarande och stärkande i förhållande till andra stater. Då den nationella gemenskapen upphöjs, nedsätts på samma gång betydelsen och värdet av varje annan gemenskap. Den samhörighet, mot vilken den fascistiska diktaturen vänder sig, är den på den sociala ställningen beroende – i nationalkänslans namn vill man utrota klasskänslan. Med klasskänsla menas då främst den känsla av gemenskap, som förelegat inom den socialistiska arbetarrörelse, vars krossande framstått som fascismens huvuduppgift. Klassmotsättningarna ska enligt fascismen utplånas utan att den ekonomiska ordning, av vilken de betingas, väsentligt förändras.

Fascismen är borgerlig: den har överallt kommit till makten så gott som uteslutande med stöd av av de borgerligt, antisocialt inriktade folkgrupperna, den har i sina grunddrag bevarat den borgerliga produktionsordningen, den privata äganderätten till produktionsmedlen, den i princip fria konkurrensen och den avvisar tanken på ekonomisk utjämning. Ett vagt antikapitalistiskt, ”socialistiskt” drag finns visserligen i nationalsocialismen och den italienska fascismens tidigare propaganda, men i rörelsens praktiska politik och ideologi har detta drag ringa betydelse.

Daniel Swedin

Centern gör en Arkelsten

hej
Annie Lööf - en ny Sofia Arkelsten?

Lööf ska stjäla liberalismen från Björklund. I mitten av december ska Centerpartiets nya partiprogram vara klart och då skriver man för första gången att man är ett liberalt parti.

Centerpartiet – som har stöd av cirka fyra procent av väljarna – ska bli det nya Folkpartiet – som har stöd av cirka sex procent av väljarna. Friskt vågat, hälften vunnet!

Men visst, när Jan Bjöklund nu gått in på sitt femte år som batongliberal härförare så kanske Annie Lööf kan locka någon med lite snälliberalism. In med liberalismen i partiprogrammet bara.

– Vi har en lång tradition av misstänksamhet mot myndigheter och försök att reglera människors verksamheter, säger Per Ankersjö, ordförande i idéprogramgruppen till Aftonbladet.

Tidningen berättar även att Annie Lööf tagit hjälp av den nyliberala debattören Johan Norberg för att vässa partiets ideologiska profil.

Norberg skriver i en essä att Centerpartiet, ända sedan det hette Bondeförbundet, varit ett liberalt parti. Åhå. Bondeförbundet bildades i december 1913. Tjugo år senare, 1933, skrev man så här i sitt grundprogram:

Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.

Ja, Centerpartiet har i sanning alltid varit ett liberalt parti. Och Moderaterna införde rösträtten.

Erik Ullenhag – en liberal framgång?

Leder Folkpartiet 2014?

I dag fick vi det senaste numret av Nu till redaktionen. Nu är en tidning som kallar sig ”liberalt nyhetsmagasin”, men är de facto Folkpartiets partiorgan.

På baksidan av Nu lanserar Folkpartiet sin nya insamlingskampanj Liberal Framgång 2014. Folkpartiet vädjar till sina medlemmar att skänka pengar till partiet så att riksdagsvalet om två år blir framgångsrikt.

Mannen vars ansikte pryder kampanjen är – integrationsminister Erik Ullenhag.

Folkpartiet berättar mellan raderna vem de tänker sig ska leda partiet till Liberal Framgång 2014. Och det är alltså inte Jan Björklund. Eller Birgitta Ohlsson, för den delen.

Daniel Swedin

Korrekta åsikter är korrekta åsikter

Jag trodde att Dagens Nyheters ledarsida var oberoende liberal. Det är liksom inget jag har kontrollerat – jag läser bara oberoende moderata, gärna norskägda, morgontidningar på papper – men kollegan Sima visade mig något intressant i dag.

I sidhuvudet på sidan fyra i Dagens Nyheter står det: ”DN står fri från alla partier och verkar i en humanistisk upplysningstradition – för tolerans, demokrati och en fri ekonomi”.

Se där! Efter att det liberala samhällsmagasinet Neo i månadsskiftet bestämde sig för att bli ett borgerligt samhällsmagasin så har liberala slagskeppet DN bestämt sig för att stå upp för ideal som alla från Robespierre till Rasputin kan stå upp för.

Den där fisljumna catch-all-strategin har en viss lockelse, det ska medges.
På Aftonbladets ledarsida är vi oberoende socialdemokratiska, men jag ska föreslå för chefen att vi ändrar inriktning så fort hon kommer tillbaka från semestern.

Vad tror ni om något sådant här?

Aftonbladets ledarsida formulerar korrekta åsikter och bildar opinion för korrekta åsikter. Aftonbladets ledarsida verkar i en tradition av korrekta åsikter. Korrekta åsikter läser du på Aftonbladets ledarsida.

Daniel Swedin 

Sida 1 av 1
Senaste inläggen