Arkiv för tagg eu kommissionen - Sida 1 av 1

Fullt krig om snuset

I förra veckan krävde vi på ledarsidan att regeringen skulle försvara det svenska snuset med ”precis alla medel”.

Ewa Björling
Foto: Regeringskansliet

Nu verkar det som handelsminister Ewa Björling tagit oss på orden. I alla fall har hon i dag – samtidigt som unionen tog emot fredspriset – deklarerat ”fullskaligt krig” mot kommissionens planer på att lägga sig i snusets innehåll samtidigt som exportförbudet ska bli kvar.

Precis hur Björling tänker bedriva sitt krig återstår väl att se, men också i detta krig borde ministern sätta försvaret först. Då handlar det om att slå tillbaka attackerna mot det svenska undantaget och svenska snusares rätt att få ta en prilla.

De mer offensiva operationerna för att tillsammans med Swedish Match sprida snusandet över kontinenten får faktiskt komma i andra hand.

Ingvar Persson

Varför vill DN också förgifta barnen?

Aftonbladet fiskar i bottenslammet, deklarerar Dagens Nyheters ledarsida i dag. Det handlar om en text jag skrev i tisdags, om miljögiftet dioxin, fiskar och regeringens dribblande i frågan. Och dag skriver Dagens Nyheter en lång, försmådd text om… Aftonbladets rubrik.

Så här är det:
Fet fisk från norra Östersjön, ­Vänern och Vättern innehåller höga ­halter av miljögiftet dioxin. Halterna ligger betydligt över de ­tillåtna gränsvärdena i EU:s direktiv.

Ett gram dioxin räcker för att ge hela världens befolkning ”högsta acceptabla dos per person”. Effekterna är väl utforskade. Människor som utsätts för giftet kan få beteendestörningar, försämrad inlärningsförmåga och minskad förmåga att få barn. Risken att få cancer, diabetes och benskörhet ökar också.

Livsmedelsverkets beräkningar visar att ett barn som äter vildfångad lax en gång per månad överskrider det rekommenderade intaget. Om Sverige följde EU:s regelverk skulle till exempel lax och strömming från Östersjön inte få säljas. Men i ett decennium har Sverige – genom ett undantag – tillåtit försäljning av giftig fisk. Det var en socialdemokratisk regering som förhandlade fram det tidsbegränsande undantaget.

Då, för tio år sedan, stod Livsmedelsverket bakom undantaget med hänvisning till det välutvecklade system med kostråd. I dag har verket bytt fot. ”Tusentals fler barn och unga kvinnor kommer med stor risk att utsättas för dioxinhalter över gällande gränsvärde, utan någon ökad nytta, om det svenska undantaget permanentas”, skriver man i sin utvärdering.

I år permanentades det svenska undantaget. Den borgerliga regeringen struntade i att visa EU-kommissionen en rapport från Livsmedelsverket som pekar på att svenskar inte känner till riskerna med dioxin. Endast var sjunde svensk kan peka ut vilka fiskar som är farliga.

Undantaget innebär att den strömming vi kan köpa i butik innehåller mer dioxiner än i övriga EU. I dag äter svenska barn fisk med så höga gifthalter att de och deras framtida barn kan bli sjuka.

Det var det vi skrev om och det var det vi kritiserade: att regeringen – med Eskil Erlandsson i spetsen – sätter folkhälsan på spel för att fiskare inte ska bli av med jobbet.

Har Dagens Nyheter någon åsikt i sakfrågan? Eller räcker det att pösmunkpositionera sig genom att kritisera rubriksättning?

Daniel Swedin 

Licensjakten hotar vargstammen

Miljöminister Andreas Carlgren kan hamna i EU-domstolen, anklagad för den svenska licensjakten på varg.

Bara några veckor före valet kommer den kontroversiella jakten upp på dagordningen igen. Vargjakt må vara det sista Andreas Carlgren vill diskutera just nu, men det bra att han ställs till svars. Licensjakten hotar den svenska vargstammen.

Det var Andreas Carlgren som drev på för en ny rovdjursförvaltning i Sverige. Riksdagen tog beslutet i oktober förra året och i nyårshelgen föll den första vargen. Några veckor senare hade 28 friska vargar av en stam på totalt 182-217 djur skjutits ihjäl.

Andreas Carlgren har hela tiden sagt att nya vargar ska hämtas in från Ryssland, men än så länge har vi bara sett hur vargstammen decimerats.

Nu vill EU-kommissionen veta vilken vetenskaplig grund det finns för vargjakten. Kommissionen påminner om habitatdirektivet som ska bevara vilda djur och växter. Man tror att jakten ökat risken för inavel och vill nu veta hur jakten påverkat det svenska vargbeståndet.

Så nu är det upp till Andreas Carlgren att försvara den svenska vargjakten. Det ska bli intressant att höra hur han förklarar att 28 döda djur kan säkra vargbeståndet.

Eva Franchell

Öppna Acta nu

Full insyn i Acta-förhandlingarna, annars riskerar EU-kommissionen att hamna i EU-domstolen. Eller som miljöpartisten Carl Schlyter uttryckte det i parlamentet i går:

-See you in court.

Bakgrunden är förhandlingarna om ett internationellt avtal mot piratkopiering. De så kallade Acta-förhandlingarna mellan EU, USA, Japan och Australien har pågått i två år nu. Allt är hemligt, ingen för veta någonting. Ryktena är många, risken finns att förhandlingarna leder till ytterligare begränsningar av de medborgerliga fri- och rättigheterna. Efter datalagringsdirektiv, Ipred och Swift hotar nu Acta.

Det är EU-kommissionen som sköter förhandlingar och därifrån hörs inte ett ljud. Nu har hemlighetsmakeriet gått så långt att till och med ministerrådet kräver öppenhet. Parlamentet går ett steg längre och hotar nu att dra kommissionen inför domstol för att få veta vad som händer i förhandlingarna.

De måste bli offentliga. Kommissionen får absolut inte sälja ut medborgarnas fri- och rättigheter. Full insyn i Acta nu!

Eva Franchell

 

 

Svår uppgift för Cecilia Malmström

Cecilia Malmström får ansvar för migrationsfrågorna i kommissionen. För en svensk liberal lär det bli ett svårt men nog så viktigt uppdrag. Hon lär dock knappast kunna riva de höga murarna runt ”Fort Europa.” Kanske kan hon spela roll på marginalen. Hon har gjort sig känd för att kämpa för de mänskliga rättigheterna.

Europas migrationspolitik är inget att vara stolt över. Det finns många exempel på förfärlig hantering av de flyktingar som försöker ta sig innanför murarna. Greklands vidriga flyktingläger och Italiens alltmer rasistiska flyktingpolitik är bara några exempel och knappast något Cecilia Malmström egentligen vill ställa upp på. 

Cecilia Malmström kommer alltid att vara beroende av de ibland direkt främlingsfientliga regeringar som sitter i Europeiska rådet. Nu blir det hon som får driva på för en mer mänsklig flyktingmottagning.

Eva Franchell

 

 

Sida 1 av 1
Senaste inläggen